Kognitiv bias i uddannelsessystemet

Posted on

Hvad der foregår på mikroplan, foregår også på makroplan – eller sagt på en anden måde; hvis et individ kan have kognitive bias, så kan et system også. På individ plan kan kognitive bias medføre at individet uden at vide det saboterer sine muligheder for at tænke kreativt på grund af en ubevidste stereotyp forforståelse. […]