Playfulness

Posted on

Både børn, unge og voksne lærer bedst i en tryg og udforskende proces, sådan ligesom i leg, hvor tiden forsvinder og nyt læres. Det betyder noget for læringsprocessen at en udfordring i form af en opgave i undervisningen giver mening for den enkelte elev. Står man over for en større gruppe af elever kan det […]

Matching og Netværksdannelse

Posted on

Mange studerende finder spændende samarbejdspartnere i interesseprojekter, der ligger uden for uddannelsessystemets regi. De fleste studerende har en naturlig trang til at arbejde sammen med andre studerende med matchende energi og fællesinteresse for forskellige innovative projekter. Denne tendens sporer vi især på de sociale medier og i netværksdannelse, men hvad med at skabe en uddannelses […]