Distributed Learning

Posted on

Læring sker ikke isoleret eller adskilt fra alt andet, men udvikles i et fællesskab. Det er en industrialiseringslogisk tankegang at tro, at alle med samme alder nødvendigvis skal være i samme klasse for at læring kan ske. Det er ikke “produkter der skal fremstilles”, men mennesker der er i proces i en dynamisk helhed. Derfor […]

Bridging Science and Art

Posted on

Studerende i dag interesserer sig for at lave pioner arbejde og skaber “broer” mellem forskellige fag. Der er en naturlig nysgerrighed for at finde fællesnævnere i alle fag. Det giver mening for de studerende, hvis der er relationer istedet for adskillelse. I en verden, hvor der tales dagligt om netværksdannelse, neurale netværk, internet oa giver […]

A great teacher loves to learn!

Posted on

I al innovativ undervisning, hvor man skal arbejde med kreativitet og udvikling, er det nødvendigt med tillid og humor. Spørgsmålet er så, hvordan man opnår tillid hos de studerende. Det handler om at lytte til de studerende. Virkelig at lytte aktivt og være åben som underviser for at lære noget nyt. Relationen mellem lærer og […]

Læring sker ikke kun i klasseværelset!

Posted on

Holistisk læring tager udgangspunkt i den studerendes interesser. Vi udvikler viden og læring i et dynamisk og organisk samspil med den studerende. Det er ikke læreren der kommer med et curriculum, som skal “optages” af den studerende, men den studerende og læreren der aktivt udvikler curriculum sammen. I den traditionelle undervisning og majoriteten af det […]

Mobile Communities

Posted on

Uddannelse sker ikke nødvendigvis i bygninger, der er designet til skolegang. Rigtig megen uddannelse og læring sker nu og i fremtiden i Mobile Communities, som opstår lokalt og globalt. Uddannelse er ikke længere bundet af tid og sted, men mere knyttet til netværk og relationer, der er gensidige inspirerende. Kontakt Paedagogiskresonans.dk for at få mere […]

Med udgangspunkt i det multidimensionale

Posted on

Paedagogiskresonans.dk arbejder med en holistisk læringsforståelse. Vi udfordrer bevidstheden hos de studerende ud fra en multidimensional virkelighedsforståelse. Derfor arbejder vi også med at læring også opstår og udvikler sig imens de studerende sover. De bedste tænkere og opfindere beskriver hvordan de imens de sov fik idéer og informationer om dét de gerne ville vide noget […]

Human Intelligence

Posted on

Paedagogiskresonans.dk arbejder ud fra en opfattelse af at uddannelse er en dynamisk proces, og at den studerende allerede har kreativt potentiale, som det er underviserens opgave at facilitere. Sir Ken Robinson har udtalt: “Human Intelligence is richer and more dynamic than we have been led to believe by formal academic education”. Paedagogiskresonans.dk holder foredrag og […]

Ny uddannelsesparadigme – ny pædagogik?

Posted on

Det interessante ved det nye uddannelsesparadigme er, at den nye pædagogik, som man forventer hænger sammen med et nyt uddannelsesparadigme ikke eksisterer (!) eller det vil sige, det vi skal vænne os til er en pædagogik, der konstant er på vej, organisk, dynamisk og som sådan afgøres af de elever der er under uddannelse. Derfor […]

Forsker og børn skaber Co-Creation!

Posted on

Flere steder åbner forskere op for at børn og unge kan få undervisning i den nyeste viden og teknologi. Et eksempel er Teknologiskolen, som ligger på SDU. Her undervises nysgerrige børn og unge af forskere med ny viden og spændende fremtidsvisioner, og sammen sker der spændende Co-Creation. Den traditionelle form i uddannelsessystemet med at børn […]