Nyheder

Kognitiv bias i uddannelsessystemet

Hvad der foregår på mikroplan, foregår også på makroplan – eller sagt på en anden måde; hvis et individ kan have kognitive bias, så kan et system også. På individ plan kan kognitive bias medføre at individet uden at vide det saboterer sine muligheder for at tænke kreativt på grund af en ubevidste stereotyp forforståelse. Det samme kan et uddannelsessystem. Lad os tage et eksempel; op igennem 90’erne og 00′ erne er der skrevet meget om drengehjerner og pigehjerner. Desværre faldt mange af disse skriverier ikke ud til drengenes fordel, for uddannelsessystemerne udviklede uvilkårligt kognitive bias om drenge.

  • Hvis man tror at drenge er mere urolige end piger, så oplever man dem også mere urolige. (=confirmation bias).
  • I klasseværelset giver det sig til udtryk i en underforstået opfattelse af hvordan drenge skal behandles i uddannelsessystemet (=fundamental attribution bias).
  • Når de pædagogiske og didaktiske overvejelser udfordres, så er konklusionen “sådan er det bare med drenge” (= status quo bias). Nu er det nævnte eksempel med drenge et eksempel på kognitive bias om køn i uddannelsessystemet, men man kan nævne flere tendenser til ubevidste diskrimination i uddannelsessystemet, som blokerer for elevers udvikling af kreativitet, og som uddannelsessystemet bliver nødt til at tage alvorligt.

Paedagogiskresonans.dk afholder foredrag, som bl.a. indeholder en  forklaring på hvorfor vi ser en problematik af drenge der ikke gennemfører deres uddannelse, og piger der ikke er tilfredse med andet end karakteren 12. Vi ser bag om kognitive bias i uddannelsessystemet, og den aktuelle rationaliseringslogik der er i det nutidige uddannelsessystem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

eighteen − 14 =