Vi arbejder med:

Forsker i Nyt Uddannelsesparadigme

Jeg er uafhængig forsker, hvilket betyder at jeg har mulighed for at forske i områder der ligger ud over det etablerede, og dét er der brug for, når vi taler om uddannelse og læring. Det traditionelle uddannelsessystem er i krise, og ved at udleve sig selv. Det ser vi ved højt sygefravær blandt elever og lærere, men også ved den lave gennemførelsesprocent på stort set alle uddannelsesinstitutioner. Pædagogisk Resonans afholder workshops, hvor der er muligheder for at få informationer om det nye uddannelsesparadigme. Der vil være workshops som besvarer følgende problemstillinger:

  • Problemer der opstår, når læring opfattes som et adskilt fænomen af informationsprocesser uden for hjernen
  • Problemer der opstår, når læring bliver gentaget, reproduceret information og fremmed for individer der er under uddannelse
  • Problemer der opstår, når læring og informationer baseres på traditionelle videnskabelige formodninger og overbevisninger

Pædagogisk Resonans vil pege på mulige løsninger baseret på års forskning nationalt og internationalt:

  • At al læring er systemer af indbyrdes forbundethed mellem hjerne og informationer, og hvor det er muligt at skabe konstant replika af information
  • At al læring er en udvidelses af information, som allerede er i elevers hjerner, og blot venter på at blive aktiveret gennem Pædagogisk Resonans
  • At al læring er organisk og dynamisk og kan som sådan ikke ses som en adskilt, fragmenteret størrelse adskilt fra helheden. Derfor er al læring holistisk

Pædagogisk Resonans forsker og arbejder med at udvikle menneskers  kreativitet og læring gennem metoder, der bygger på viden om meta-/ fysikkens love om matching og resonans.

Hvis du vil vide mere om forskning i resonans så læs videre  på vores forskningsplatform www.resonantintelligens.com