Vi arbejder med:

Kursus i Pædagogisk Resonans

Vi afholder kursus i Pædagogisk Resonans, hvor elever, lærere eller andre interesserede bliver uddannet i:

 • En holistisk læringsforståelse
 • At arbejde med matching og resonans
 • At forstå hvad informationer og systemer er, og hvilken betydning det har for læring
 • At forstå hvad hjerne og bevidsthed i grunden er i forhold til læring
 • At arbejde med informationer som fysiske og metafysiske størrelser
 • At forstå læring som dynamisk og organisk energi

…og meget mere

Efter dette kursus vil du/I have konkrete teknikker der er lette at omsætte i praksis, men også en hel ny viden om Jer selv og Jeres relationer til andre i uddannelse og læring. Det vil eksempelvis kunne måles i:

 • større selverkendelse
 • bedre relationer
 • matching og resonans
 • synergi
 • mindre sygefravær
 • højere gennemførelsesprocent
 • tilfredse elever/medarbejdere
 • åbne mindsets