Vi arbejder med:

Skabe Flow i Undervisningen

Oplevelsen af flow sker,når læring udfoldes som en dynamisk og organisk proces. En oplevelse af at dét eleven gør er en integreret del af en større helhed. Det opleves som at tingene falder på plads, forhindringer opløses og forsvinder, og timingen opleves som perfekt. Mange oplever flow som at ens kompetencer er i spil på rette måde, det indre og ydre “smelter sammen”, og al information og læring giver mening. Med flow i læring udvikles der:

  • engagement
  • passion
  • ærlighed
  • autenticitet
  • tillid
  • mod
  • spontanitet
  • åbenhed
  • positivitet

 

Pædagogisk Resonans udfordrer med sin holistiske opfattelse af læring den traditionelle opfattelse om Den Nærmeste Udviklingszone i uddannelse og læring, og den traditionelle opfattelse af flow, som punktet mellem angst og kedsomhed.