Læring sker ikke kun i klasseværelset!

Posted on

Holistisk læring tager udgangspunkt i den studerendes interesser. Vi udvikler viden og læring i et dynamisk og organisk samspil med den studerende. Det er ikke læreren der kommer med et curriculum, som skal “optages” af den studerende, men den studerende og læreren der aktivt udvikler curriculum sammen. I den traditionelle undervisning og majoriteten af det […]

Ny uddannelsesparadigme – ny pædagogik?

Posted on

Det interessante ved det nye uddannelsesparadigme er, at den nye pædagogik, som man forventer hænger sammen med et nyt uddannelsesparadigme ikke eksisterer (!) eller det vil sige, det vi skal vænne os til er en pædagogik, der konstant er på vej, organisk, dynamisk og som sådan afgøres af de elever der er under uddannelse. Derfor […]

Fremtidens Uddannelse

Posted on

Vi lever i en tid, hvor det tilsyneladende ikke helt er gået op for nutidens uddannelsessystem, at tiderne har ændret sig. Derfor oplever uddannelsessystemer i hele verden krisesymptomer i form af apatiske studerende og stressede undervisere. Det nuværende uddannelsessystem er bygget op på industrialiseringens tankegang om at skabe et produkt ud fra en statisk produktionstænkning. […]