Studerende er aktiv receptive

Posted on

Før i tiden betragtede man studerende som passiv receptive, hvilket vil sige at læreren hovedsagelig udelukkende “fyldte på” de studerende af information. I dag ved vi godt på baggrund af en mangfoldighed af forskning i læring, at læring sker i aktivitet. Alligevel er mange  uddannelsessteder stadig både fysisk – i det sociale rum, og psykisk […]

Kognitiv bias i uddannelsessystemet

Posted on

Hvad der foregår på mikroplan, foregår også på makroplan – eller sagt på en anden måde; hvis et individ kan have kognitive bias, så kan et system også. På individ plan kan kognitive bias medføre at individet uden at vide det saboterer sine muligheder for at tænke kreativt på grund af en ubevidste stereotyp forforståelse. […]

Fremtidens Uddannelse

Posted on

Vi lever i en tid, hvor det tilsyneladende ikke helt er gået op for nutidens uddannelsessystem, at tiderne har ændret sig. Derfor oplever uddannelsessystemer i hele verden krisesymptomer i form af apatiske studerende og stressede undervisere. Det nuværende uddannelsessystem er bygget op på industrialiseringens tankegang om at skabe et produkt ud fra en statisk produktionstænkning. […]