Med udgangspunkt i det multidimensionale

Posted on

Paedagogiskresonans.dk arbejder med en holistisk læringsforståelse. Vi udfordrer bevidstheden hos de studerende ud fra en multidimensional virkelighedsforståelse. Derfor arbejder vi også med at læring også opstår og udvikler sig imens de studerende sover. De bedste tænkere og opfindere beskriver hvordan de imens de sov fik idéer og informationer om dét de gerne ville vide noget […]

Human Intelligence

Posted on

Paedagogiskresonans.dk arbejder ud fra en opfattelse af at uddannelse er en dynamisk proces, og at den studerende allerede har kreativt potentiale, som det er underviserens opgave at facilitere. Sir Ken Robinson har udtalt: “Human Intelligence is richer and more dynamic than we have been led to believe by formal academic education”. Paedagogiskresonans.dk holder foredrag og […]

Ny uddannelsesparadigme – ny pædagogik?

Posted on

Det interessante ved det nye uddannelsesparadigme er, at den nye pædagogik, som man forventer hænger sammen med et nyt uddannelsesparadigme ikke eksisterer (!) eller det vil sige, det vi skal vænne os til er en pædagogik, der konstant er på vej, organisk, dynamisk og som sådan afgøres af de elever der er under uddannelse. Derfor […]

Lær nyt hver eneste dag!

Posted on

Dét der holder hjernen i form er læring hver eneste dag. Læring sker ikke kun i skolen, men alle steder. Læring er distribueret i situationer, relationer osv. Derfor er det en god vane at lære de studerende, at udfordre deres gængse tænkning hver eneste dag. I stedet for at sætte hjerne på “stand by” eller […]

Forsker og børn skaber Co-Creation!

Posted on

Flere steder åbner forskere op for at børn og unge kan få undervisning i den nyeste viden og teknologi. Et eksempel er Teknologiskolen, som ligger på SDU. Her undervises nysgerrige børn og unge af forskere med ny viden og spændende fremtidsvisioner, og sammen sker der spændende Co-Creation. Den traditionelle form i uddannelsessystemet med at børn […]

Matching og Netværksdannelse

Posted on

Mange studerende finder spændende samarbejdspartnere i interesseprojekter, der ligger uden for uddannelsessystemets regi. De fleste studerende har en naturlig trang til at arbejde sammen med andre studerende med matchende energi og fællesinteresse for forskellige innovative projekter. Denne tendens sporer vi især på de sociale medier og i netværksdannelse, men hvad med at skabe en uddannelses […]