Stress ødelægger hjernens neuroplasticitet

Posted on

Rationaliseringslogikken i uddannelsessystemet skaber en stresset hverdag for mange studerende, hvilket ikke er til gavn for hverken læringsprocessen eller hjernens udvikling ifølge neuroscientist Laura Boyd. Studerende under pres over længere tid risikerer nedsat kemiske, fysiske og funktionelle reaktioner i hjernen. Der er videnskabelig dokumentation, fra førende forskere i NeuroScience, for at de stigende standardiseringskrav og […]

Kognitiv bias i uddannelsessystemet

Posted on

Hvad der foregår på mikroplan, foregår også på makroplan – eller sagt på en anden måde; hvis et individ kan have kognitive bias, så kan et system også. På individ plan kan kognitive bias medføre at individet uden at vide det saboterer sine muligheder for at tænke kreativt på grund af en ubevidste stereotyp forforståelse. […]