Matching og Netværksdannelse

Posted on

Mange studerende finder spændende samarbejdspartnere i interesseprojekter, der ligger uden for uddannelsessystemets regi. De fleste studerende har en naturlig trang til at arbejde sammen med andre studerende med matchende energi og fællesinteresse for forskellige innovative projekter. Denne tendens sporer vi især på de sociale medier og i netværksdannelse, men hvad med at skabe en uddannelses […]

Hvorfor adskille hovedet fra kroppen?

Posted on

Der er en tendens til at uddannelsessystemet sætter et skel mellem hovedet og kroppen. Hvordan spørger du nok? Jo, dén adskillelse kommer automatisk, når der i hele uddannelsesstrukturen er et skel mellem teoretiske fag og praktiske fag. Elever kan få en opfattelse af at de skal vælge enten teoretisk boglig uddannelse eller en håndværksmæssig uddannelse. […]

Dropouts og entrepreneurship

Posted on

Uddannelsessystemet kan lære af det stigende antal af dropouts nationalt og internationalt. Dem som opfinder noget nyt og skaber nogle helt nye rammer for deres egen læring i form af entrepreneurship. Grundlæggende fagkundskaber giver mening for unge studerende, når de omsættes i et spændende idéskabende fællesskab. Når uddannelsessystemet ikke tilbyder de unge disse idéskabende fællesskaber, […]